BELICHT:Mensensmokkel uit Baronie

☙ Sybyl Rodes, Barend’s Bron

Uw gift kan een leven redden!

Wie hoorde nog niet van het onfortuinlijke lot van de arme zielen uit de Baronie. Ze ontvluchtten de tirannieke onderdrukking met gevaar voor eigen leven om elders een rooskleuriger toekomst voor zich uit te houwen. Op schepen zaten ze verstoken, zonder eten en met gevaar overboord gegooid te worden eens ontdekt werd dat ze als verstekeling meereisden. Vele dapperen voeren al tussen Bloedbaai en de Baronie met Baronie-vluchtelingen aan boord. De vrijheid en warmte die Bloedbaai biedt ervaren velen als een warm deken om hun schouders. Maar er is meer nodig dan een spreekwoordelijk deken beste vrienden om deze arme bloedjes uit de Baronie er weer bovenop te helpen.

Wil jij een bijdrage leveren voor deze arme vluchteli...

Read More

EXTRA: Trouwlustige Edele naar Etzuan

☙ Sybyl Rodes, Barend’s Bron

Wat trof ons oog daar op de stoffige wegen richting Etzuan? Een huwelijkskonvooi voorwaar! Weledele leden van de Baronie op pad om een hunner dochters uit te huwen aan de enige echte Daimyo.

Het gevolg bestond uit enkele opmerkelijke figuren. Jongeheer Erwin Klinkhaemer, de tweede zoon van de befaamde Ewald Klinkhaemer derde generatie spijkermaker aan het hof en Hendrik ‘Halfke’ Liederkerke, bastaardzoon van Herman Liederkerke een van de heren van de Baronie vergezelden de ‘jonge’ Helena Liederkerke. Als zus van de heer Liederkerke is ze ongetwijfeld een geducht te schaken huwelijkspartner.

Wie de gelukkige was die de hand zou geschonken krijgen van juffrouw Liederkerke, vraagt u beste lezer? Niemand minder dan de heer Daimyo, gezeten in Etzuan...

Read More

OPINIE: De Strigoi en de Mijn

☙ Lidy Purser, minister van Economie, Barend’s Bron

De brave burger werkt een leven lang, om goed te vergaren zodat ook kinderen en kleinkinderen comfortabel
kunnen leven.
Dit soort gedrag werkt een bloeiende economie in de hand waarop de inwoners van de Unie trots kunnen zijn.
Dat de brave burger zijn hebben en houden beschermt en wijs investeert is dan ook een vanzelfsprekendheid.
Geeneen legt zijn versgeplukte rapen zomaar op de dorpel voor eender welke grijpgrage Gerhard – nee!
Hij kuist ze, snijdt ze, legt ze op azijn voor als de strenge winter komt.
Vermogen brengt men naar de bank, zodat de bankier erover moge waken als goed huisvader, wijs investeert en
de burger jaarlijks nog vermogender maakt.

Grijpgrage Gerhard daarentegen, die gooit fatsoen overboord en eigent zich zaken ...

Read More

OPINIE:Mannen of muizen, draken of hagedissen?

☙ anonieme troubadour

Leest hier allen het verhaal, van hoe het de Braeghan kwam te vergaan. Op een simpele universiteit was het dat ze hun hielen keerden.

Waren het de boeken of de pennen, de proffen of de studenten; waarvoor de machtige Ar’Aturi op de vlucht sloeg?

En wat lieten ze achter dan hun minder strijdwaardige metgezellen, hunkerend naar steun en leiderschap.

Neen, dit schouwspel was er geen voor de annalen. Het schielijk in de steek laten van menig reiziger is geen gedrag dat wij dachten toe te schrijven aan de mensgeworden draken. Het is eerder wat voor de glibberige salamanders die zich schuilhouden in de schaduw en zich verbergen onder een steen.

Is dat de ware aard van deze ooit groots gewaande krijgers? Zijn het in werkelijkheid geen vurig en te vrez...

Read More