FAQ

Kan ik ook mijn eigen puls activeren?

Ja, dat kan. (zolang je bij bewustzijn bent en de nodige handeling kan verrichten)

Als ik een vaardigheid niet koop, kan ik ze dan toch doen mits betaling van Puls?

Nee. Je kan je enkel beroepen op de vaardigheden die op je sheet staan.

Kan ik bijvoorbeeld 5 niveau 1 gebouwen hebben? = +5 tijdspunten in de poel. (+10 tijdspunten als uniek ambachtsman)

Je kan gerust 5 gebouwen hebben maar de bonus is uniek. 1 keer +1 dus.

Als ik tijdspunten in netwerken steek, is dat permanent of enkel voor dat evenement?

Dat is permanent, je zou het kunnen bezien als het gebouw voor handelaars.

Hoe verhoudt de generaal zich tegenover de tacticus van elke eenheid onder zijn commando?

Eerst en vooral kan de generaal eenheden aansturen zonder dat deze hun eigen tacticus hebben. Of ze die nu wel of niet hebben, een generaal kan speltechnische orders geven door bij een eenheid te gaan staan. (binnen de 10 meter) Het nut van de generaal is dus dat hij meerdere eenheid armbanden mag/kan dragen en als dusdanig orders aan deze eenheden kan geven. Let wel dat indien de tacticus en de generaal dezelfde vaardigheid hebben deze niet cumulatief is.

Een voedselbedrijf upgraden, heeft dat A/ ook “gebruikers”, zoals andere bedrijven B/ verhoogde voordelen met leveling up?

“Een voedselbedrijf levert niet de standaard voordelen op van een gebouw. Een voedselbedrijf levert tussen twee Havens 6 ruwe voedingsgrondstoffen (granen, groenten, vlees) op. Men is vrij te kiezen welke grondstoffen men ontvangt.” Wat we bedoelen is dat 1 gebruiker (per niveau gebouw) 6 grondstoffen mag vragen. Een voedsel bedrijf van niveau 4 bvb kan aan 4 mensen 6 grondstoffen ieders bezorgen van de categorie voedsel. Wat niet kan is dat 1 persoon daar 24 grondstoffen uithaalt.

In het handboek staat bij chirurgie: Gebruik van dit talent vereist een specifiek daartoe voorziene plaats, het is niet mogelijk om chirurgie toe te passen op een boomstronk in het bos. Bedoel je daarmee een Huis van genezing?

Nee. We bedoelen gewoon dat dit extra goed moet uitgespeeld worden volgens de cultuur van je volk. We willen graag dat dit duidelijk en dramatisch is, zoals een ziekenhuis serie zeg maar. Bvb een witte koepel tent met een veldbed en instrumenten en nepbloed etc… Dit kan natuurlijk ook binnenspel een huis van genezing zijn maar dat is niet verplicht.

Is er een verschil tussen het eindproduct van ‘Maken:Groentenmaaltijd’ en ‘Maken:Vleesmaaltijd’. M.a.w. is het eindproduct een groentenmaaltijd en een vleesmaaltijd of gewoon een maaltijd?

Neen, het eindproduct is in beide gevallen een “maaltijd”.

Voor het bouwen van een gebouw heeft men vakmateriaal nodig. Gaat vakmateriaal algemeen zijn? Of heeft elk type gebouw specifiek vakmateriaal?

Elk type gebouw heeft specifiek vakmateriaal.

Mag, mits overleg met de organisatie, de eerste 10 tijdspunten gedeeld worden met iemand anders?

Nee, de eerste 10 tijdspunten zijn persoonlijk en kunnen niet “gepoold” worden.

Er staat geen ‘bouwplan: bouwplaats’ in als talent. Betekent dit dat geen nodig is, of dat het talent niet bestaat?

Er is geen bouwplan nodig, wel een “vakmateriaal bouwplaats”.

Hoe sterk stijgt de generatie van voedingsstoffen per niveau van een voedsel bedrijf? is dit maal 2? (niveau1 = 6 ; niveau2 = 12 ; …)

Het voedsel gebouw is speciaal. Per niveau kan er 1 persoon landbouw arbeid vervullen, die persoon krijgt dan de 6 voeding basisgrondstoffen. Voorbeeld; als je een niveau 3 gebouw hebt en drie spelers arbeiden daar in dan heb je in totaal 18 grondstoffen.

Aangezien een bouwplaats een ‘speciaal’ gebouw is, heeft deze vakmateriaal nodig?

Ja

Voor de vaardigheid ‘sloten openen / sluiten’ wordt ‘openen’ als 1 actie gezien plus ‘sluiten’ als 1 actie (dus 2 in totaal)? Of kan men het slot openen en daarna weer sluiten als 1 actie?

Dit geldt als twee acties.

Kan ik Magisch Schild ook op iemand anders casten?

Nee. Magisch schild werkt enkel op jezelf.