OPINIE: De Strigoi en de Mijn

☙ Lidy Purser, minister van Economie, Barend’s Bron

De brave burger werkt een leven lang, om goed te vergaren zodat ook kinderen en kleinkinderen comfortabel
kunnen leven.
Dit soort gedrag werkt een bloeiende economie in de hand waarop de inwoners van de Unie trots kunnen zijn.
Dat de brave burger zijn hebben en houden beschermt en wijs investeert is dan ook een vanzelfsprekendheid.
Geeneen legt zijn versgeplukte rapen zomaar op de dorpel voor eender welke grijpgrage Gerhard – nee!
Hij kuist ze, snijdt ze, legt ze op azijn voor als de strenge winter komt.
Vermogen brengt men naar de bank, zodat de bankier erover moge waken als goed huisvader, wijs investeert en
de burger jaarlijks nog vermogender maakt.

Grijpgrage Gerhard daarentegen, die gooit fatsoen overboord en eigent zich zaken toe die niet van hem zijn,
een duidelijk signaal naar de samenleving : ‘ik ben niet geïnteresseerd in welvaart, vlijt of nijverheid.’
Hij stelt zich hiermee buiten de wet, en aanvaardt de gevolgen op straffe van vervolging.

Welnu, stelt u zich een kluwen Gerhards voor van Strigoi afkomst, bij wijze van spreken maar pas aangekomen,
die zich toegang verschaft tot een hele mijn vol rijkdommen.
Mineralen, edelstenen en andere gesteenten die hele provincies generaties lang kunnen voeden.
Met de hubris van een gauwdief planten zij hun vaandel in de pas geroofde mijn, en laten deze achter om weer
andere eigendommen te gaan roven en brave burgers te molesteren, onder de beschermende vleugels van de karavaan
Vreemdelingen.

Verbaast het u dan, dat de Baronnie zich manu militari de exploitatie van dit goed opnieuw opeisen?
Neen, men kan van die samenleving veel zeggen, maar niet dat zij wetteloos zijn, of de waarde van ’s mans goed niet inzien.
Brave burger, wees niet als die meute Strigoi, en behandelt wat gij verdient als goede huisvader, het zal u lonen.
De Unie zal u steeds beschermen, door wetboek of door zwaard.

Tags:  

Leave a reply