EXTRA: Karavaan verliest krediet

Het bonte allegaartje reizigers dat onze contreien geruime tijd geleden bereikte, kan niet langer rekenen op veel begrip bij de bevolking, zowel in onze Unie als daarbuiten.Read More

OPINIE:Mannen of muizen, draken of hagedissen?

☙ anonieme troubadour

Leest hier allen het verhaal, van hoe het de Braeghan kwam te vergaan. Op een simpele universiteit was het dat ze hun hielen keerden.

Waren het de boeken of de pennen, de proffen of de studenten; waarvoor de machtige Ar’Aturi op de vlucht sloeg?

En wat lieten ze achter dan hun minder strijdwaardige metgezellen, hunkerend naar steun en leiderschap.

Neen, dit schouwspel was er geen voor de annalen. Het schielijk in de steek laten van menig reiziger is geen gedrag dat wij dachten toe te schrijven aan de mensgeworden draken. Het is eerder wat voor de glibberige salamanders die zich schuilhouden in de schaduw en zich verbergen onder een steen.

Is dat de ware aard van deze ooit groots gewaande krijgers? Zijn het in werkelijkheid geen vurig en te vrez...

Read More

EXTRA: Hulde aan volksheld

Sybyl Rodes, Barend’s Bron

In gemeenschappen doorheen De Unie worden vandaag rond valavond bloemen neergelegd bij de lokale bibliotheek gevolgd door een kort gebed of herdenkingsfrase.
Dit wordt gedaan ter nagedachtenis van Vesper Froust, een schrandere knaap die doorheen zijn korte leven de status van volksheld verwierf.
Hij zou de rondtrekkende Karavaan, hoewel niet heel erg populair, hebben voorzien van raad en daad, alsook zijn eigen leven opgeofferd voor hun welzijn.

De verhalen die ons over hem bereiken zijn even divers en soms paradoxaal als de Bloedbaaise zee diep is, maar de jongeman liet duidelijk weinig harten ongemoeid.
Het verrast de redactie dan ook dat op de plaats van zijn overlijden, de roemrijke Universiteit, deze praktijken niet lijken te bestaan...

Read More

EXTRA: Ontslag professor Geografie

Schokkend nieuws uit belezen kringen! Lees er hier alles over!Read More